Skapa rapporterar om virkets fuktkvot

Skapa rapporterar om virkets fuktkvot

En stor negativ kostnad inom byggsektorn är de byggfel som uppstår efter ett projekt är avslutat. De så kallade dolda felen dyker oftast upp genom exempelvis mögelangrepp på konstruktionsreglar eller ytskikt.

Kostnaden för att åtgärda detta blir oftast en dyr historia men även en jobbig process för samtliga berörda parter. Att förebygga detta genom en väl utarbetad kvalitetssäkring gör att dessa problem inte uppstår i byggprocessen.

Ställ krav på leverantören

När du påbörjar nästa projektering inför kommande byggprojekt så gör en ordentlig genomgång av materielleveranser. Tänk även på hur du hanterar byggmaterialet på plats, det kan vara avgörande för att slippa onödiga kostnader framöver.

Försök att alltid skydda materialet från regn eller snö genom att placera det över marknivå samt täcka med presenning.

Tekniken som skapar kvalitet

Fuktkvoten på virket som levereras från dom olika leverantörerna bör ej överstiga de gränsvärden som finns angivna som riktvärden. Idag kan man automatiskt mäta och få rapporter om virkets fuktkvot under tillverkningsprocessen. En annan fördel med denna teknik är att man har en bra kontroll redan under tillverkningen vilket stärker kvalitetssäkringen ytterligare.

Du hittar mer information online om vilka olika tekniska lösningar som finns idag inom fuktmätning av virke. Att sträva efter kvalitet är något som gör skillnad i längden för alla.